Press "Enter" to skip to content

Daniel Drápal

 Různé

„1. 3. 1977 jsem se stal vikářem tehdy nejmenšího pražského evangelického sboru v Praze 7 – Holešovicích… Po sametové revoluci jsme se od evangelické církve pokojně a po klidné dohodě oddělili a vytvořili jsme Křesťanská společenství. Ta se podařilo po mnohaletém úsilí zaregistrovat jako samostatnou církev. Stal jsem se jejím prvním seniorem.
V roce 2004 jsem na tuto funkci rezignoval a věnoval jsem se jednak překladu Písma, jednak publicistice. Překládal jsem knihu Žalmů pro Český studijní překlad a podílel jsem se na korekturách překladu dalších biblických knih…“

 

Osobní blog:

dan-drapal.cz

 

Nejnovější články: