Press "Enter" to skip to content

Radek Ptáček

 Psychologie

„Autor nebo spoluautor více než 100 původních vědeckých prací, které ve světě dosáhly téměř 1000 citací (v prestižní vědecké databázi Web of Science 300), dále 15 vědeckých monografií a řady popularizačních článků.
Řešitel nebo spoluřešitel celé řady vědeckých i sociálních grantových projektů. Absolvent řady zahraničních stáží…“

 

Osobní stránky:

radekptacek.cz

 

Nejnovější články: