Press "Enter" to skip to content

Zdeněk Ležák

 Historie, pověsti, legendy

„Tvořím především faktografické knihy na historická témata, které jsou zčásti nebo zcela komiksové.
Pořádám besedy na témata svých knih, a to pro dospělé i pro děti od druhého stupně ZŠ.
Profesí jsem novinář (šéfredaktor časopisu ABC) a řemeslu se věnuji i ve volném čase…“

 

Osobní stránky:

zdeneklezak.cz

 

Nejnovější články: