Press "Enter" to skip to content

Ivona Březinová

 Dětská literatura

„Píše knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Za součást své profese považuje i povídání si se čtenáři na besedách a veřejných čteních. Často a ráda jezdí do knihoven a škol po celé České republice a na Slovensko, kde jsou její knihy překládány nejčastěji…“

 

Osobní stránky:

www.brezinova.cz

 

Nejnovější články: