Press "Enter" to skip to content

Dětská literatura

„Podíval se před sebe a uviděl černé tlapky s bílými ponožkami. Podpíraly jeho vlastní tělo! Josífek zoufale zamrkal. To ne, to přece...

 Dětská literatura

„Píše knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Za součást své profese považuje i povídání si se čtenáři...

 Dětská literatura

„Jsem máma jednoho šikovného syna a dvou krásných dcer, jsem nespokojená s nepořádkem na zeměkouli, jsem autorkou asi třiceti knížek víceméně pro...

 Dětská literatura

„Jsem psycholožka a spisovatelka, autorka knížek pro děti, fejetonů, povídek a odborných či populárně naučných článků, žijící v Brně...“   Osobní stránky:...

 Dětská literatura