Press "Enter" to skip to content

Jan Sova

 Politika, společnost, sociologie

„Jsem absolvent studijního oboru Kybernetika a měření na ČVUT. Snažím se přistupovat k problémům racionálně (karteziánsky) a využívat metod inženýrství, včetně toho matematického.“

 

Osobní blog „Subjektivně.cz“:

www.subjektivne.cz

 

Nejnovější články: